Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nicrophorus (Nicrophorus) investigator (Zetterstedt, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek pospolity, szeroko rozmieszczony w północnej części Holarktyki, w Europie, w miarę posuwania się na południe, coraz rzadziej spotykany, a na północy sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Znajdowany zarówno na padlinie większych, jak i mniejszych zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1879, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Pawłowski J. 1968
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Wieliszewo koło Słupska Kniephof 1913
KFP 5 Pojezierze Pomorskie rezerwat Wierzchlas koło Tucholi Błażejewski 1956
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Klucz, Goleniów, Szczecin Mroczkowski M.*
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936
KFP 5 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany, Czarna Struga Mroczkowski M.*
KFP 5 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1942
KFP 5 Dolny Śląsk Oława, Bukowiec, Krzeczyn Wielki, Jemna Mroczkowski M.*
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Twardogóra koło Sycowa Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1942
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska leśnictwo Cykarzew pod Częstochową Mroczkowski 1950
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Mroczkowski M.*
KFP 5 Wyżyna Lubelska Puławy, Kazimierz nad Wisłą Mroczkowski M.*
KFP 5 Roztocze Panasówka koło Biłgoraja, Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego Tenenbaum 1913
KFP 5 Nizina Sandomierska Podlesie Mroczkowski M.*
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Sudety Zachodnie Szklarska Poręba Mroczkowski M.*
KFP 5 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Wilke O.A. O.A. 1884, Gerhardt 1910
KFP 5 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967
KFP 5 Beskid Zachodni Skomielna Czarna Mroczkowski M.*
KFP 5 Bieszczady dolina Terebowca, Bereżki koło Ustrzyk Dolnych Mroczkowski 1971
KFP 5 Pieniny Ociemne Mroczkowski M.*
KFP 5 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1955
KFP 5 «Pomorze» Michow 1867
KFP 5 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 5 «Śląsk» Letzner 1887, Kuhnt 1912
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 5 «Woj. bydgoskie» Jurasz-Wąsowska 1960