Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euthiconus conicicollis (Fairmaire et Laboulbène, 1855)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie, notowany ponadto z Danii, jednej południowej prowincji Szwecji, z Francji, środkowych Włoch i Siedmiogrodu, wszędzie na ogół bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko poławiany. Znajdowany w murszejącym drewnie starych i dziuplastych drzew w sąsiedztwie gniazd mrówek Lasius brunneus (Latr.), Lasius fuliginosus (Latr.) i Formica rufa L., niekiedy także wśród mchów i opadłych liści.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.