Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neuraphes (Neuraphes) elongatulus (Müller et Kunze, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Skandynawii przez środkową Europę do południowej Francji, północnych Włoch, Siedmiogrodu i Bułgarii, na wschód sięgający do Moskwy. W Polsce stosunkowo rzadko i sporadycznie spotykany na rozproszonych stanowiskach, z więcej niż połowy krain jeszcze nie notowany. Występuje pod opadłymi liśćmi, wśród mchów, pod napływkami i w murszejących pniach i gałęziach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Elditt 1855, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Panieńskie Skały (Kotula 1872, Kotula 1873), Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice koło Radomska (Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz koło Zamościa (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1949); «Prusy» (Zebe G. 1852, Bach 1859, Horion 1949); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Bach 1859, Gerhardt 1867b, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)