Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccidula rufa (Herbst, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek palearktyczny, w Europie występujący od krajów śródziemnomorskich aż do koła podbiegunowego. W Polsce dość pospolity na niżu, w górach rzadziej spotykany. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, występując w dwu krańcowo różnych środowiskach pod względem wilgotności: na piaszczystych, suchych wydmach śródlądowych i nadmorskich oraz na wilgotnych łąkach, bagniskach, młakach i torfowiskach. W okresie wegetacyjnym przebywa zwykle niewysoko nad ziemią na różnych trawach i roślinności błotnej. Na wydmach poławiano go w pobliżu wody na wydmuchrzycy piaskowej — Elymus arenarius L., trzcinie pospolitej — Phragmites communis Tein. i mannie — Glyceria B. Br., na łąkach wilgotnych na sitowatych — Juncaceae, a w Bieszczadach licznie na turzycy drżączkowatej — Carex brizodes L. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, odżywiają się mszycami. Chrząszcze zimują w ściółce oraz na ziemi pod opadłym listowiem i wśród zeschłych roślin zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Brischke 1888, Enderlein 1908, Varendorff 1912, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Bielawski 1962, Pawłowski J. 1966, Burzyński J. 1971); Pojezierze Mazurskie: Augustów (Bielawski 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Tenenbaum 1931, Bielawski 1961, Bielawski 1962, Burzyński J. 1971, Czechowska i Bielawski 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciiborskiej (Roger 1856), Chełmek koło Chrzanowa (Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Krzyżanowice, Busko-Zdrój (Bielawski 1962); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1958b); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Kłaj koło Bochni (Stebnicka 1972); Beskid Zachodni: Podgórki koło Krakowa, Inwałd koło Wadowic (Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Bieszczady (Bielawski 1959, Bielawski 1962, Bielawski 1971, Pisarski 1971); Pieniny (Tenenbaum 1931, Bielawski 1978, Bazyluk i Liana 1979); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959, Bielawski 1971); «Pomorze» (Bielawski 1971); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica - locus typicus! dla O. rufa var. plagiata Gerh.