Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neuraphes (Neuraphes) imitator
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Wiadomości o ogólnym rozmieszczeniu dotychczas nieliczne, poza Polską wykazywany tylko z nielicznych stanowisk w NRD, Czechosłowacji i Austrii. Warunki ekologiczne słabo poznane, okaz typowy znaleziono w murszu topoli, a na południowym zboczu Góry Św. Anny w gnieździe mrówek Ponera coarctata Latr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Góra Św. Anny (Polentz 1940, Horion 1949); «Śląsk» (Horion 1951)