Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neuraphes (Neuraphes) rubicundus (Schaum, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w zachodniej i środkowej Europie oraz lokalnie w Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji i Rumunii. W środkowej Europie bardzo rzadko i sporadycznie, najczęściej pojedynczo spotykany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla głównie tereny pagórkowate i niższe położenia górskie. Znajdowany pod opadłymi, przegrzybiałymi liśćmi, zwłaszcza buka, wśród mchów na starych pniach i pieńkach, pod korą i w dziuplach dębów i buków oraz w sąsiedztwie gniazd mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.