Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neuraphes (Pararaphes) coronatus Sahlberg, 1883
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek borealno-górski, znany głównie z północnej Europy, poza tym rzadko i sporadycznie wykazywany z Alp, Sudetów, Karpat oraz gór Harcu, Szwarcwaldu i Lasu Czeskiego. W Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe, a w środkowej Europie w górach dolinami dociera do wysokości około 2000 m n.p.m. Z Polski znany tylko z Sudetów Wschodnich, ogólnikowe dane z Galicji oraz Karpat należy odnieść do terenów leżących na południowo-wschód od naszej granicy. Spotykany pod butwiejącymi szczątkami roślinnymi, odstającą korą oraz pod płatami mchów na skałach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.