Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neuraphes (Pararaphes) parallelus (Chaudoir, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, poza Polską wykazywany tylko z RFN, NRD, Czechosłowacji, Austrii i Ukraińskiej SRR, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. Znajdowany pod opadłymi liśćmi buka i klonu oraz w zmurszałych odziomkach wikliny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Beskid Zachodni Beskid Śląski Reitter 1882, Reitter 1909, Letzner 1883g, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Beskid Zachodni koło Cieszyna Wanka 1927, Horion 1949
KFP 5 «Śląsk» Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1906, Ganglbauer 1899, Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923