Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euconnus (Tetramelus) pubicollis (Müller et Kunze, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek środkowoeuropejski, na zachód sięgający do wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch, notowany ponadto z Ukraińskiej SRR. W Polsce wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach sprzed przeszło stu laty, dlatego też dawne doniesienia powinny być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje głównie w lasach liściastych i mieszanych pod odstającą korą, opadłymi liśćmi, wśród mchów i w murszejącym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Czwalina 1888); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Horion 1949); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Horion 1949); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kulczyński W. 1873), Rędziny koło Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910, Horion 1949); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1910, Horion 1949); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Osterloff 1889, Nowicki M. 1913, Franz 1971); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1910); «Śląsk» (Bach 1859, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)