Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euconnus (Tetramelus) styriacus (Grimmer, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski o ograniczonym zasięgu, znany dotychczas tylko z Alp Wschodnich i Siedmiogrodu. Zarówno w Polsce, jak i w sąsiednich krajach w sposób pewny nie stwierdzony. Według A. Horiona (1949) omawiany gatunek ani w Beskidach, ani w ogóle w północno-zachodnich Karpatach nie występuje. Zasiedla obszary górskie aż do piętra alpejskiego, znajdowany zazwyczaj wśród wilgotnych mchów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: