Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euconnus (Spanioconnus) wetterhallii (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej, środkowej i południowej Europie, znany również z nielicznych stanowisk w południowej części Fennoskandii. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk, przy tym większość danych była oparta na bardzo dawnych znaleziskach. Występuje na bagnach, torfowiskach, wilgotnych miejscach wśród mchów, zwłaszcza z rodzaju Sphagnum Ehrhardt, w próchnicy, butwiejącym drewnie oraz w gniazdach mrówek Formica rufa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Bach 1859, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870), Cieszyn (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1949, Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1852, Bach 1859); «Śląsk» (Bach 1859, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia » (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)