Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euconnus (Cladoconnus) denticornis (Müller et Kunze, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozpowszechniony głównie w zachodniej i środkowej Europie, na południe sięgający do północnych Włoch i Siedmiogrodu, notowany również z południowej Anglii, Danii i jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce rzadko znajdowany na pojedynczych, rozproszonych stanowiskach. Znajdowany najczęściej wśród mchów na torfowiskach oraz na innych terenach wilgotnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1887, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1901, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Lgocki 1908, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1887, Gerhardt 1910, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1921b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1885); «Śląsk» (Bach 1859, Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla Euconnus denticornis ab. uredineus Trella