Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euconnus (Cladoconnus) kiesenwetteri (Kiesenwetter, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski o ograniczonym zasięgu do południowo-wschodniej części Alp. Zarówno w Polsce, jak i w sąsiednich krajach w sposób pewny dotychczas nie stwierdzony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne i brak okazów dowodowych dane o występowaniu na Śląsku Górnym oraz inne ogólnikowe dane należy uważać za niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: