Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller et Kunze, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek znany głównie ze środkowej Europy, a z nielicznych stanowisk notowany z południowych części Szwecji i Finlandii, z Francji, Włoch, Siedmiogrodu i Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce rzadko znajdowany, przy tym większość danych oparta na znaleziskach sprzed przeszło stu laty. Występuje na torfowiskach, miejscach bagnistych i wilgotnych, na pobrzeżach stawów i kałuż, w próchnicy i pod wilgotnymi mchami, zwłaszcza gatunków z rodzaju Sphagnum Ehrhardt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno koło Ostródy (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910), koło Poznania (Dorn 1919); Nizina Mazowiecka: Miłosna koło Warszawy (Osterloff 1889); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Pomorze» (Kersten 1944); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1910); «Śląsk» (Bach 1859, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)