Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scaphisoma balcanicum (Tamanini, 1954)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej Europie, na południe sięgający do Włoch, Półwyspu Bałkańskiego i Turcji, notowany również ze Szwecji. W Polsce znany z pojedynczych rozproszonych stanowisk tylko z południowej części kraju. Gatunek micebiontyczny, dokładniejsze warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa (Löbl 1970, Löbl 1970b); Górny Śląsk: Chrzanów, Chełmek i Lipowiec koło Chrzanowa (Löbl 1967, Löbl 1970b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Löbl 1967, Löbl 1970b); Beskid Wschodni: Przemyśl (Löbl 1970, Löbl 1970b)