Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scaphisoma obenbergeri (Löbl, 1963)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, stwierdzony na nielicznych stanowiskach w środkowej i południowo-wschodniej Europie oraz na Kaukazie. W Polsce wykazany tylko z pojedynczych stanowisk podgórskich w Beskidzie Zachodnim i Wschodnim. Warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Równica koło Nowego Sącza (Löbl 1967, Löbl 1970b); Beskid Wschodni: Bircza koło Przemyśla (Löbl 1967, Löbl 1970b); «Śląsk» (Löbl 1970); «Małopolska» (Löbl 1970)