Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy oraz zachodnią część Afryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych miejscowości. Występuje lokalnie na piaszczystych terenach nizinnych i pagórkowatych. Spotyka się go rzadko i sporadycznie na stanowiskach nasłonecznionych, głównie na opanowanych przez mszyce sosnach, rzadziej na świerkach rosnących na obrzeżach lasu. Postacie dojrzałe i larwy są drapieżne. Zimuje zazwyczaj pod obluźnioną korą przy podstawie pni. Omawiany gatunek, jak i następny, był obiektem szczegółowych badań R. Bielawskiego (1955).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Bielawski 1955, Bielawski 1959, Bielawski 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1938, Bielawski 1955); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Bielawski 1955, Bielawski 1961); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Bielawski 1955); Wzgórza Trzebnickie: Kotowice koło Trzebnicy (Bielawski 1955); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Chełmek koło Chrzanowa (Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Bielawski 1955, Bielawski 1962); Wyżyna Lubelska: Puławy (Tenenbaum 1931); Sudety Zachodnie: Brachów, Sośnica koło Wałbrzycha (Bielawski 1955); Beskid Zachodni (Tenenbaum 1931, Bielawski 1955, Stebnicka 1972); Polska (Bielawski 1959, Horion 1961); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915)