Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euplectus decipiens Raffray, 1910
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i północną Europę, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południe docierający do Francji, Włoch, Jugosławii i Rumunii. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadko spotykanym, przed przeszło 50 laty znajdowany był w okolicy Cieszyna. Występuje pod opadłymi liśćmi, w zmurszałych pieńkach i pod korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni (Reitter 1882, Letzner 1883g, Letzner 1887), Strumień koło Cieszyna (Wanka 1920); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Ganglbauer 1895)