Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euplectus kirbii Denny, 1825
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową Europę, wykazywany również z Anglii i Danii. Z Polski notowany przed przeszło stu laty i od tego czasu u nas nie stwierdzony. Warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Rudy koło Raciborza (Roger 1856); Polska (Besuchet 1974)