Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euplectus nanus (Reichenbach, 1816)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w północnej i środkowej Europie, na południe docierający do południowej Francji i północnych Włoch, w Szwecji sięgający za koło polarne. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, chociaż nie znany jest jeszcze z wielu krain. Omawiany gatunek mylony z Euplectus kirbii Denny przez K. Letznera, dlatego część danych ze Śląska Dolnego może dotyczyć bądź jednego, bądź drugiego gatunku. Znajdowany w murszejącym drewnie i pod korą starych pni i pieńków, głównie drzew liściastych, pod opadłymi liśćmi, często w sąsiedztwie gniazd mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno koło Ostródy (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Lubska (Weise 1872), Góra (Gerhardt 1903); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1876d, Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Górecko i Florianka koło Biłgoraja (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Wleń koło Lwówka Śląskiego (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Penzig 1876, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Osterloff 1889, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Bach 1859, Horion 1949); «Śląsk» (Reitter 1870, Arndt 1924, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Euplectus Richteri Reitt.