Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euplectus punctatus Mulsant et Rey, 1861b
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i północną Europę, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południe do Pirenejów, Włoch i północnego Bałkanu. W Polsce znany jest tylko z południowej części kraju. Znajdowany w murszejącym drewnie, pod korą, wśród mchów porastających drzewa liściaste i iglaste.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Dolny Śląsk Fein i Kletke 1884, Letzner 1887, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1909, Kolbe W. 1915, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1928, Polentz 1932
KFP 5 Górny Śląsk Riehn 1913, Polentz 1940
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty koło Częstochowy Lgocki 1908
KFP 5 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 5 Sudety Zachodnie Góry Wałbrzyskie Gerhardt 1895c
KFP 5 Sudety Zachodnie Górzec Kolbe W. 1913
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949
KFP 5 «Prusy» Horion 1949
KFP 5 «Prusy Wschodnie» Vorbringer 1905, Jakobson 1910
KFP 5 «Śląsk» Letzner 1877b, Seidlitz 1889, Horion 1949, Besuchet 1974
KFP 5 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1910