Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plectophloeus carpathicus (Reitter, 1882b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek znany z pewnych stanowisk górzystych tylko w Siedmiogrodzie, notowany również ogólnikowo z Beskidów, co kwestionowane jest przez niektórych autorów (Horion 1951, Besuchet 1974). Z uwagi na dotychczasowe dane o rozmieszczeniu ogólnym wzmianki o występowaniu w Sudetach Wschodnich i okolicach Przemyśla powinny być potwierdzone materiałami dowodowymi i dlatego omawianego gatunku nie zaliczamy do fauny polskiej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Kolbe W. 1918, Horion 1949); Beskid Zachodni (Reitter 1909, Horion 1949); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1949); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1889, Jakobson 1910, Raffray 1911, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Reitter 1882, Ganglbauer 1895, Łomnicki M.A. 1913)