Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plectophloeus erichsoni (Aubé, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski, środkowoeuropejski, wykazywany również z Włoch. W Polsce rzadko notowany z nielicznych stanowisk na podgórzach Sudetów i Beskidów. O występowaniu w Prusach wątpi A. Horion (1949). Ze względu na wymagania ekologiczne prawdopodobnie omyłkowo wykazany z Niziny Mazowieckiej. Również nie budzi zaufania wzmianka J. Wiśniewskiego (1907) o znalezieniu omawianego gatunku w nadleśnictwie Zielonka koło Poznania, tym bardziej, że sam autor swoje oznaczenie zaopatrzył znakiem zapytania. Znajdowany w butwiejącym drewnie i pod korą drzew liściastych, pod opadłym listowiem i wśród mchów porastających skały, często również spotykany w gniazdach mrówek z rodzaju Lasius F.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: nadl. Zielonka koło Poznania (Wiśniewski 1967); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Roubal 1911b, Tenenbaum 1923); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Tenenbaum 1923); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Leder 1872, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1910, Horion 1949, Nawrot i Wiśniewski 1970); «Śląsk» (Ganglbauer 1895, Reitter 1909, Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe