Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej Europie, na południe sięgający do środkowych Włoch, Siedmiogrodu i Bułgarii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w południowej części kraju. Zamieszkuje lesiste tereny pagórkowate i górzyste. Spotykany w starych, zmurszałych pniakach, w ściółce i wśród mchów, często w gniazdach mrówek Formica rufa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1893e, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Horion 1949); Górny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz koło Zamościa, Florianka koło Biłgoraja (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1891, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907); Sudety Wschodnie: góra Śnieżnik (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1885, Seidlitz 1889); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)