Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plectophloeus rhenanus (Reitter, 1882)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozprzestrzenieniu, notowany z nielicznych stanowisk we Francji, Szwajcarii, RFN, Czechosłowacji i Rumunii. W Polsce notowany z okolic Cieszyna, dane te jednak odnoszą się do jednej miejscowości, o nazwie Ligota Kameralna, leżącej po lewej stronie Olzy w Czechosłowacji. Również ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Beskidzie Zachodnim i na Śląsku oparte były na wspomnianym stanowisku. Wobec występowania omawianego gatunku jeszcze na innych stanowiskach morawskich, istnieje możliwość odkrycia go i na naszym obszarze. Warunki ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Beskid Śląski (Ganglbauer 1895, Reitter 1909), okolice Cieszyna (Łomnicki M.A. 1913, Wanka 1920); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1889, Jakobson 1910, Kuhnt 1912); «Beskidy» (Horion 1935)