Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saulcyella schmidtii (Märkel, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący głównie Środkową i wschodnią Europę, wykazywany również z Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Żyje w zmurszałym drewnie oraz w próchnie dziuplastych drzew liściastych, znajdowany również w gniazdach Lasius brunneus (Latr.) i Lasius fuliginosus (Latr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Wolin Märkel 1844, Redtenbacher L. 1858, Bach 1859, Reitter 1882, Reitter 1909, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Neresheimer i Wagner H. 1940, Horion 1949
KFP 5 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Roubal 1911b
KFP 5 Dolny Śląsk Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1938, Neresheimer i Wagner H. 1940, Horion 1949
KFP 5 Górny Śląsk Rudy koło Raciborza Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1907, Gerhardt 1910, Neresheimer i Wagner H. 1940, Horion 1949
KFP 5 Roztocze Zwierzyniec koło Zamościa Tenenbaum 1913
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 5 Polska Osterloff 1889, Jakobson 1910, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Besuchet 1974
KFP 5 «Pomorze» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1949, Horion 1951
KFP 5 «Śląsk» Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Horion 1949, Horion 1951

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: — locus typicus! dla Euplectus schmidtii MÄrkel