Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Batrisodes hubenthali Reitter, 1913g
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek europejski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, poza Polską notowany z Finlandii, Szwecji, południowo-wschodniej Francji, północnych Włoch, Jugosławii, Czechosłowacji i Ukraińskiej SRR. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany. Występuje w gniazdach mrówek różnych gatunków z rodzaju Lasius Fabr., pod korą i w zmurszałych pniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Przemyśl (Dahlgren 1961); Polska (Horion 1966, Besuchet 1974)