Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bythinus securiger (Reichenbach, 1816)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek występujący głównie w środkowej Europie, notowany również z wschodniej Francji, Szwajcarii i Siedmiogrodu. W Polsce wykazywany z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku liczniej poławiany. Występuje na wilgotnych łąkach i nad wodami, znajdowany pod kamieniami, napływkami, opadłymi liśćmi i innymi resztkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Linie koło Chełmna Skwarra 1929
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1900, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Polentz 1940, Horion 1949
KFP 5 Górny Śląsk Polentz 1935, Polentz 1938, Polentz 1939b, Polentz 1940, Horion 1949
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886
KFP 5 Wyżyna Małopolska okolice Miechowa Kulczyński W. 1873
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Horion 1949
KFP 5 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Horion 1949
KFP 5 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Kowalczyk 1972
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913, Besuchet 1974
KFP 5 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889, Jakobson 1910
KFP 5 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1949, Horion 1951, Pawłowski J. 1968, Besuchet 1974
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1910
KFP 5 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Karpaty» Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Horion 1935
KFP 5 «Sudety» Horion 1935
KFP 5 «Gubernia Kielecka» Jakobson 1910