Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis femoratus (Aubé, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, dotychczas notowany tylko z kserotermicznych terenów w środkowej Europie. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadko spotykanym, nie łowionym w obecnym stuleciu. Znajdowany wśród mchów i korzeni roślin, głównie na glebach wapiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873); Pieniny: Szczawnica (Osterloff 1889); Tatry (Kotula 1872, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Warszawska» (Jakobson 1910)