Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis nigripennis (Aubé, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący południowe obszary środkowej Europy, północne Włochy, Jugosławię i Siedmiogród. W Polsce dość rzadko i sporadycznie spotykany na terenach nizinnych i pagórkowatych. Znajdowany pod opadłymi liśćmi dębów i leszczyn.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Horion 1949); Górny Śląsk: Zawiercie (Lgocki 1908), Murcki pow. Tychy (Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec (Rybiński 1903), Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Wleń koło Lwówka Śląskiego (Gerhardt 1887, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Horion 1949); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Horion 1949); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Reitter 1882, Reitter 1909, Seidlitz 1889, Ganglbauer 1895, Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Polentz 1939b, Horion 1951, Besuchet 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1925b, Horion 1949); «Beskidy» (Reitter 1909); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)