Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek górski rozprzestrzeniony głównie w środkowej Europie, na południe sięgający do północnych Włoch, Jugosławii i Rumunii. W Polsce bardzo rzadko spotykany. Z uwagi na wymagania środowiskowe dane o występowaniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej zdają się być niepewne, a dawne znaleziska z ubiegłego stulecia na Śląsku Dolnym i w okolicy Krakowa powinny być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla wilgotne gleby na pobrzeżach rzek i potoków, kałuż i rozlewisk, znajdowany przeważnie pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1887, Gerhardt 1910, Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Mogilany (Kotula 1872, Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1887, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1912, Horion 1949); Beskid Zachodni (Kolbe W. 1908, Wanka 1915); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Besuchet 1974); «Śląsk» (Reitter 1870, Reitter 1882, Seidlitz 1889, Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)