Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis tenenbaumi (Machulka, 1938)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, znany dotychczas tylko z Ukraińskiej SRR. W Polsce ogólnikowo notowany na podstawie stanowisk leżących na południowo-wschód od naszej granicy (Wołczków, Dźwinogród). Warunki ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: