Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rybaxis laminata (Motschulsky, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Szwecji i Finlandii aż do krajów śródziemnomorskich. W Polsce rozmieszczenie omawianego gatunku bardzo słabo poznane, gdyż dawniej uznawano go za odmianę Rybaxis longicornis (Leach). Brak dokładnych danych ze Śląska, gdzie ma być szeroko rozmieszczony (Polentz 1940) i często występować do wysokości 850 m n.p.m. (Gerhardt 1910). Znajdowany na terenach bagnistych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Horion 1949); «Śląsk» — bez miejscowości (Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Polentz 1940, Horion 1951)