Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rybaxis longicornis (Leach, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek pospolity, szeroko rozmieszczony w prawie całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, notowany również z północnej Afryki, Kaukazu i środkowej Azji. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym dane z niektórych krain opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu laty. Występuje na łąkach i miejscach wilgotnych pod kamieniami, opadłym listowiem, wśród mchów i korzeni roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Pyry (Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Frenzel 1936); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1887); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Kulczyński W. 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1936, Tenenbaum 1931); Polska (Osterloff 1889, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1874, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1949); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Horion 1949); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Bryaxis longicornis ab. nigripennis Gerh.