Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rybaxis longicornis (Leach, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek pospolity, szeroko rozmieszczony w prawie całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, notowany również z północnej Afryki, Kaukazu i środkowej Azji. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym dane z niektórych krain opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu laty. Występuje na łąkach i miejscach wilgotnych pod kamieniami, opadłym listowiem, wśród mchów i korzeni roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Szulczewski 1922, Arnold 1936
KFP 5 Nizina Mazowiecka Warszawa-Pyry Tenenbaum 1931
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Frenzel 1936
KFP 5 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1887
KFP 5 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Schubert 1934
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Kotula 1873, Kulczyński W. 1873
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1887
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b, Trella 1936, Tenenbaum 1931
KFP 5 Polska Osterloff 1889, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 5 «Prusy» Siebold 1874, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1949
KFP 5 «Śląsk» Zebe G. 1852, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931, Horion 1949
KFP 5 «Galicja» Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 5 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Karpaty» Nowicki M. 1873

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Bryaxis longicornis ab. nigripennis Gerh.