Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus (Scymnus) frontalis (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek eurosyberyjski, w Europie rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do południowych części Anglii i Norwegii, środkowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz do Karelii, wykazywany również z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Spotyka się go przeważnie w środowiskach kserotermicznych, zwłaszcza na południowych, trawiastych zboczach, na nasypach kolejowych oraz skarpach dróg, rowów i rzek, niekiedy również na łąkach, polach uprawnych i w ogrodach. Bywa poławiany przeważnie na roślinach zielnych, a wiosną i jesienią także na krzewach i drzewach liściastych i iglastych. Zimuje w ściółce pod roślinami, pod suchymi opadłymi liśćmi, wśród korzeni i suchych traw oraz pod mchem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Bielawski 1962, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Suffrian 1843), Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Bogaczewo woj. Elbląg (Bielawski 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka (Obarski 1960b, Bielawski 1961, Bielawski 1962, Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1907, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1911, Polentz 1944, Bielawski 1962); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Bielawski 1962, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice i Młodzawy koło Pińczowa (Bielawski 1962); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Bielawski 1962); Roztocze: Zwierzyniec, Obrocz i Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Gawłówek koło Krakowa (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1907); Beskid Zachodni (Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930c); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Bielawski 1978); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Illiger 1798, Suffrian 1843, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1861); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Kolbe W. 1919, Horion 1961); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)