Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachygluta lefebvrei (Aubé, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek znany głównie z południowej Europy oraz z nielicznych stanowisk w południowej części środkowej Europy, wykazany również z Tunezji. Zarówno stanowisko na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, jak i występowania omawianego gatunku w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Ogólnikowo wykazany ze Śląska tylko na podstawie jednego okazu bez bliższych danych. O występowaniu na Śląsku wątpią G. Polentz (1939b) i A. Horion (1949). Znajdowany pod kamieniami i butwiejącymi szczątkami roślinnymi na pobrzeżach cieków wodnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.