Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachygluta xanthoptera (Reichenbach, 1816)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący południową część środkowej Europy oraz południową Europę. Z Polski notowany z kilku rozproszonych stanowisk. Występuje głównie na terenach pagórkowatych i górzystych wzdłuż wód płynących na żwirowiskach, pod kamieniami i w piasku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Malta Myrdzik 1933
KFP 5 Dolny Śląsk Gerhardt 1893e, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Horion 1949
KFP 5 Wyżyna Lubelska Puławy Siemaszko i Siemaszko 1932
KFP 5 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1920, Wanka 1927
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 5 Pieniny Szczawnica Osterloff 1889
KFP 5 Polska Jakobson 1910, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949
KFP 5 «Śląsk» Seidlitz 1889, Jakobson 1910, Horion 1951
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 5 «Karpaty» Nowicki M. 1873