Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Centrotoma lucifuga Heyden, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, na zachód sięgający do północno-wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch. W zeszłym stuleciu ogólnikowo notowany ze Śląska (Letzner 1871, 1887), co budziło wątpliwości u innych autorów (Seidlitz 1889, Gerhardt 1891e). Występuje w gniazdach mrówek Tetramorium caespitum (L.) na nasłonecznionych miejscach skąpo pokrytych niską roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Szymiszów koło Strzelec Opolskich (Nowotny i Polentz 1933, Horion 1949); «Śląsk» (Letzner 1871, Letzner 1887, Horion 1951)