Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Claviger longicornis Müller, 1818
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, z wyjątkiem jej niektórych skrajnych części północnych i południowych. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje w zmurszałych pniach i pod kamieniami w gniazdach mrówek, głównie Lasius umbratus (Nyl.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Siedliska koło Ełku (Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1949); Górny Śląsk: Góra Św. Anny (Kolbe W. 1924, Nowotny 1924b, Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Pieskowa Skała (Osterloff 1889); Sudety Zachodnie (Joseph 1871b, Letzner 1887, Scholz R. 1905, Gerhardt 1910, Horion 1949); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Południowe» (Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1882, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Gubernia Warszawska» (Jakobson 1910)