Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Micropeplus marietti Jacquelin du Val, 1857b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zasiedlony głównie w południowej części Europy; wykazany ponadto z Kaukazu. W Europie Środkowej stwierdzony po raz pierwszy pod koniec XIX wieku w Austrii. Od tego czasu rejestrowany w innych krajach; notowany ze wschodniej Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Austrii, Czech, Moraw i Słowacji. Z powodu braku udokumentowanych danych, nie był zaliczany do fauny krajowej. W Polsce stwierdzony niedawno z pojedynczych stanowisk w dwu krainach, przy czym w Sudetach gromadnie; z gnijącej słomy w stogu 21 maja 1994 wysiano około 200 osobników. Występuje przede wszystkim synantropijnie w pomieszczeniach dla zwierząt, w piwnicach, ogrodach, pryzmach kompostowych, wśród gnijącego siana i słomy, poławiany również w ściółce leśnej. Zarówno imaginesjaki larwy żyją wśród gnijących szczątków roślinnych. Chrząszcze prowadzą aktywny tryb życia o zmierzchu i często przylatują do źródeł sztucznego światła.
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony w południowej Europie i południowej części środkowej Europy, notowany również z Kaukazu i Ameryki Północnej. Wykazany ogólnikowo ze Śląska i Sudetów prawdopodobnie na podstawie danych, odnoszących się do stanowisk leżących w Czechosłowacji. Z uwagi na ogólne rozmieszczenie dane o występowaniu w Prusach są wątpliwe. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ale nie pleśniejącymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.