Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Siagonium humerale Frivaldszky in Germar, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części środkowej Europy. Notowany również z południowych Włoch oraz Azji Mniejszej. Dane o występowaniu w Pirenejach są wątpliwe. Stanowisko w Sudetach Wschodnich jak i występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia, tym bardziej że omawiany gatunek dotychczas nie znany z sąsiednich krajów. Występuje na terenach górzystych docierając do strefy subalpejskiej. Żyje pod odstającą korą leżących na ziemi pni drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: w dolinie Nysy Kłodzkiej (Pax 1921); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912)