Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Siagonium quadricorne Kirby et Spence, 1815
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w zachodniej i środkowej Europie, na południe sięgający do Pirenejów, Sycylii i Kroacji, a na wschód do Lwowa i Siedmiogrodu. W Polsce wykazany z kilku zaledwie stanowisk, przy tym zasiedlenie Pojezierza Mazurskiego i Śląska Dolnego winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż G. Polentz (1939) wątpi o występowaniu omawianego gatunku w ogóle na Śląsku, a A. Horion (1963) w Ostródzie i w ogóle na Pojezierzu Mazurskim. Występuje pod obluźnioną, ale jeszcze wilgotną od soków korą drzew liściastych, powalonych i od niedawna leżących na ziemi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Dolny Śląsk: Ząbkowice Śląskie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1887, Leder 1872); Wyżyna Lubelska: nadl. Gościeradów (Mazur S. 1973b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Seidlitz 1874, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908); «Śląsk» (Kuhnt 1912)