Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek palearktyczny, w Europie na północ sięgający daleko poza koło podbiegunowe, notowany również z Ameryki Północnej. Najczęściej spotykany gatunek omawianego rodzaju w środkowej Europie. Występuje zarówno na niżu jak i w górach, gdzie sięga do strefy subalpejskiej. Żyje w gnijących grzybach, spotykany niekiedy również pod opadłym listowiem, butwiejącą słomą oraz w nawozie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886), Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Szujecki 1968); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1871, Letzner 1886); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Nabagło 1974); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze: Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Pax 1937); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1932); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Kotula 1872, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913), Prusy (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)