Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek palearktyczny, w Europie na północ sięgający daleko poza koło podbiegunowe, notowany również z Ameryki Północnej. Najczęściej spotykany gatunek omawianego rodzaju w środkowej Europie. Występuje zarówno na niżu jak i w górach, gdzie sięga do strefy subalpejskiej. Żyje w gnijących grzybach, spotykany niekiedy również pod opadłym listowiem, butwiejącą słomą oraz w nawozie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pojezierze Pomorskie Bielsko Pomorskie Szujecki A.*
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1967
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Skwierzyna Arnold 1936
KFP 6 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Szujecki 1968
KFP 6 Puszcza Białowieska Szujecki A.*
KFP 6 Dolny Śląsk Wrocław, Legnica Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Lgocki 1908
KFP 6 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Lgocki 1908, Nabagło 1974
KFP 6 Wyżyna Małopolska Kruszyna woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 6 Góry Świętokrzyskie Szujecki A.*
KFP 6 Roztocze Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego Tenenbaum 1913
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Pax 1937
KFP 6 Beskid Zachodni Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. 1966, Pawłowski J. 1967
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b, Trella 1932
KFP 6 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 6 Pieniny Ociemne Mroczkowski 1978
KFP 6 Tatry Kotula 1872, Nowicki M. 1873
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 Polska Prusy Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 6 «Śląsk» Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921b
KFP 6 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884