Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek południowopalearktyczny, w Europie rozmieszczony w jej części środkowej i południowej. Z Polski notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, zarówno na północy, jak i na południu kraju. Spotykany w lasach, zagajnikach i parkach na krzewach i drzewach liściastych, zwłaszcza młodych dębach, grabach i lipach, a wiosną na kwitnących czeremchach i śliwach. Zimuje w ściółce i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Horion 1951, Horion 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Arnold 1938, Horion 1961); Nizina Mazowiecka (Bielawski 1962); Dolny Śląsk (Horion 1961); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Stebnicka 1972); Wyżyna Lubelska: Puławy (Bielawski 1962); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: Winna Góra pod Przemyślem (Trella 1936); Pieniny: Kras (Bielawski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)