Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek południowopalearktyczny, w Europie rozmieszczony w jej części środkowej i południowej. Z Polski notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, zarówno na północy, jak i na południu kraju. Spotykany w lasach, zagajnikach i parkach na krzewach i drzewach liściastych, zwłaszcza młodych dębach, grabach i lipach, a wiosną na kwitnących czeremchach i śliwach. Zimuje w ściółce i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 13 Pojezierze Mazurskie Lentz 1879, Horion 1951, Horion 1961
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Arnold 1938, Horion 1961
KFP 13 Nizina Mazowiecka Bielawski 1962
KFP 13 Dolny Śląsk Horion 1961
KFP 13 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Reitter 1870
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Stebnicka 1972
KFP 13 Wyżyna Lubelska Puławy Bielawski 1962
KFP 13 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 13 Beskid Zachodni Żywiec Wachtl 1870
KFP 13 Beskid Wschodni Winna Góra pod Przemyślem Trella 1936
KFP 13 Pieniny Kras Bielawski 1978
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959
KFP 13 «Prusy» Dommer 1850, Lentz 1857
KFP 13 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 13 «Śląsk» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 13 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 13 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 13 «gubernia piotrkowska» Jakobson 1915