Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Proteinus ovalis Stephens, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany z południowej i zachodniej Europy oraz z południowej części środkowej Europy. W Polsce wykazany zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk. Występuje w gnijących grzybach i pod butwiejącymi szczątkami roślinnymi, padliną i ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk-Oliwa Horion 1963
KFP 6 Wyżyna Małopolska Łódź-Ruda Pabianicka Eichler W. 1929
KFP 6 Sudety Zachodnie Karkonosze Horion 1963
KFP 6 Sudety Wschodnie Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Polentz 1942
KFP 6 Beskid Zachodni Kolbe W. 1908, Gerhardt 1910
KFP 6 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 6 Tatry Horion 1963
KFP 6 «Śląsk» Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Hinke 1919, Tenenbaum 1923, Kolbe W. 1931, Horion 1951
KFP 6 «Beskidy» Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Kolbe W. 1908