Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Abinothum) anale (Erichson, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany głównie z gór i przedgórzy w środkowej Europie, Francji, północnych Włoszech i Siedmiogrodzie. Występuje na kwiecistych łąkach, wyrębach i polanach, w wyższych partiach gór docierając do strefy kosodrzewiny i hal. Postacie dojrzałe żerują na kwiatach pierwiosnki wyniosłej — Primula (L.) Grufb., na włoci pospolitej — Solidago virga-aurea L. i jarzębiny pospolitej — Sorbus aucuparia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dąbie, Zacisze i Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Ispina koło Bochni (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Zebe G. 1852, Kraatz 1858, Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Bach 1860, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Barania Góra (Nowicki M. 1873, Kotula 1873), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Horion 1963); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1886, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1963); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Ganglbauer 1895, Jakobson 1908, Heinemann i Ihssen 1914); «Sudety» (Ganglbauer 1895, Jakobson 1908, Heinemann i Ihssen 1914, Horion 1963); «Beskidy» (Horion 1963)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Karkonosze — terra typica! dla Anthobium longulum Kiesw. in Kiesw. et MÄrkel