Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Abinothum) pallens (Heer, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek górski, rozmieszczony głównie w obszarze alpejskim, notowany również z nielicznych stanowisk w Apeninach i północnych Bałkanach. O występowaniu poza wymienionym obszarem wątpi A. Horion (1963). Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, w Polsce nie występuje. Pierwszą wzmiankę o występowaniu w Karkonoszach podał K. Letzner, następni autorzy wiadomość tę bezkrytycznie powtarzali, niekiedy uogólniając ją, wykazywali omawiany gatunek bądź z Sudetów, bądź ze Śląska.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.